پسته

شرکت خوش عهد آذربایجان با سابقه صادرات بیش از یک دهه در زمینه صاردات خشکبار عامل فروش پسته صادراتی ایران از جمله اکبری ، کله قوچی ، فندقی و احمد آقایی به کشورهای همجوار می باشد. پسته شرکت خوش عهد متعلق به باغات رفسنجان و سیرجان می باشد شایان ذکر است پسته ایران بهترین پسته جهان است که در کرمان، رفسنجان ، سیرجان و دامغان تولید می شود.

پسته، دانه ميوه از درخت پسته است. درخت پسته اولين بار در ترکيه و ايران يافت شد. در آن زمان، پسته غذاي اشراف بود. در سال هاي بعد، فقط در جشن ها و مهماني ها مصرف مي شد. بعدها در انواع دسرها، شيريني ها، بستني و حتي به عنوان اشتها آور خورده مي شد. اين دانه، به خاطر شکلش به نام “آجيل خندان” معروف شد.
پسته به عنوان يک ماده غذايي گياهي و نيرو بخش و درمان کننده بسياري از بيماري ها مورد استفاده قرار مي گيرد.