پسته
صادر کننده انواع پسته فندقی ، کله قوچی ، اکبری و احمد آقایی
خرما
صادر کننده انواع خرمای سایر ، زاهدی و کبکاب
کشمش
صادرکننده انواع کشمش تیزابی ( سلطانی ) ، آفتابی ، انگوری و سبز ( کاشمری )
برگه زرد آلو
صادرکننده برگه زردآلو مرغوب

محصولات ما